eHandboek De Vredige Pil
De Essentie
Online Editie

 80,00 + BTW

Het eHandboek De Vredige pil – De Essentie is het naslagwerk voor diegenen die nadenken over betrouwbare en vreedzame methoden voor een zelf bepaald levenseinde. De gids is samengesteld voor oudere en ernstig zieke mensen en hun familieleden.

(Uitsluitend voor wilsbekwame mensen ouder dan 50 jaar. Wij vragen om legitimatie.)

Beschrijving

Het eHandboek De Vredige Pil – De Essentie is verplichte lectuur over het onderwerp euthanasie en zelfdoding voor oude en ernstig zieke mensen.

Het bevat de beste en meest actuele informatie over het onderwerp om een weloverwogen beslissing te nemen voor een vredig levenseinde.

Met de wetenschappelijke bevindingen van de arts Philip Nitschke PhD en van dr. Fiona Stewart  is dit de ENIGE gids voor euthanasie geschreven door een arts en een wetenschapper.

Bovendien gebruikt de gids een begrijpelijke betrouwbaarheid- en vredigheidstest (Exit BV-test) om verschillende zelf te bepalen methoden voor het levenseinde te analyseren en classificeren.

INHOUD VAN DE HANDLEIDING

 • Inleiding
 • Fysiologie van een vredige dood
 • Alles over dodelijke medicijnen en vergiften
 • Dodelijke kalmeringsmiddelen
  – Barbituraten
  – Opiaten
 • Dodelijke hartmedicatie
  – Amitriptiline
  – Chloroquine
  – Dextropropoxyfeen
  – De Cardiale Switch
 • De 5 medicijnenmix – DDMAPh
 • Aanvullende medicijnen
  – Braken en antibraakmiddelen
  – Versterking en premedicatie
 • De anorganische zouten
  – Natriumnitriet
  – Natriumazide
 • Inerte hypoxische gassen
 • Sarco
 • Gifgassen
  – Koolmonoxyde
  – Waterstofsulfide
 • VSED – Stoppen met eten en drinken
 • Online veiligheid
 • Euthanasiewetten in de wereld
 • Zwitserland
 • Mislukking en reanimatie – als het verkeerd gaat
 • Nawoord en de BV-lijst
 • Bijlagen