bitcoin twitter facebook

januari 20, 2021

Januari2021-update over versterking – nu beschikbaar

Deze update is belangrijk om te lezen als men medicijnen heeft die oud zijn, van twijfelachtige kwaliteit of in beperkte hoeveelheid.

Versterkingsmiddelen zorgen voor de belangrijke ‘hartschakelaar’ die zorgt voor een vredige en betrouwbare dood terwijl u slaapt.

De bespreking van pre-medicatie geeft biedt inzicht in hoe risico’s kunnen worden geminimaliseerd en fouten kunnen worden vermeden.