bitcoin twitter facebook

mei 18, 2018

De ‘Peruviaanse optie’

Video

Echtpaar reist naar Lima voor rationele zelfdoding

Het besluit van Beverly en Athol Whiston, twee leden van Exit International, om naar Zuid-Amerika te reizen om daar hun leven samen te beëindigen is deze week in de Nederlandse media belicht.

Beverly (79) en Athol (80) Whiston uit Coogee, (New South Wales Australië) waren niet ziek, maar besloten hun leven te beëindigen, ondanks dat ze beiden nog steeds in goede gezondheid verkeerden. Athol vertelde in een film die kort voordat ze stierven werd opgenomen: “Zelfs overwegen om door te leven in verdere ouderdom, gescheiden van elkaar, is ondenkbaar.” Beverly voegde eraan toe: “Waarom zou ik er zelfs aan denken om het andere deel van mij achter te laten, dat is niet mogelijk, ik kan dat niet, we zijn één.”

Ze werden lid van Exit International, volgden daar workshops, bestudeerden de diverse opties en kozen ze voor de (legale) ‘Peruaanse optie’ die wordt beschreven in het eHandbook Peaceful Pill, waarvan de Nederlandstalige versie Handboek De Vredige Pil heet.

Het beste middel voor levensbeëindiging in eigen regie Nembutal (natriumpentobarbital) is vrij verkrijgbaar in Peru. Buitenlanders maken vaker gebruik van deze mogelijkheid om hun leven vreedzaam en betrouwbaar te beëindigen.

Athol en Beverly stierven samen in één van de mooiste hotels van Lima in juni 2017. Hun dood werd gemeld in de Peruviaanse pers. https://larepublica.pe/sociedad/888884-hallan-muertos-ancianos-esposos-en-un-exclusivo-hotel-de-miraflores

Exit International’s directeur Dr. Philip Nitschke verklaarde dat de dood van Athol en Beverly wederom een voorbeeld was van een groeiende vraag van ouderen om controle te hebben over de belangrijkste eindbeslissing van hun leven: wanneer sterven. Vanuit zijn woonplaats Amsterdam gaf Nitschke aan dat de keuze van het echtpaar Whiston nog vrij ongebruikelijk is, omdat het paar besloot samen te gaan, maar past in een groeiende trend onder een steeds ouder wordende bevolking. “De kwestie van een voltooid leven wordt meer openlijk besproken en onthult de ontoereikendheid van wetgeving in veel landen om opties voor een zelfgekozen levenseinde te beperken tot diegenen die voldoen aan zeer strikte medische criteria. De beslissing van het echtpaar Whiston, evenals die van de 104-jarige Australische wetenschapper Dr. David Goodall die onlangs in Zwitserland overleed door hulp bij zelfdoding, is een voorbeeld van rationele zelfdoding, waarbij de beslissing en het toegang krijgen tot de beste middelen hiervoor steeds meer wordt gezien als een fundamenteel recht van ouderen.

NRC Media maakte over de keuze van het echtpaar Whiston een korte documentaire (17 min).

Zie:
Nederlands https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/17/ons-voltooide-leven-a1603016
English: https://www.nrc.nl/docu-death-with-dignity

Voor informatie: exit@euthanasia.net

Philip Nitschke,

Exit International Director

telefoon +31 6 30 966 992